Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

Κι όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ... προηγείται!

thumb


Η δημοσίευση των τελευταί­ων δέκα δημοσκοπήσεων εντός του χρονικού ορίου που επέτρεπε ο ακατανό­ητος και απαράδεκτος νόμος Ρουσόπουλου (εν προκειμένω από 29.5 έως 1.6.2012) άφησαν την αίσθηση ότι η Ν.Δ. προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όμως έτσι τα πράγματα;


Εντελώς διαφορετική άποψη φαί­νεται να έχει ο συνεργάτης μας και αναλυτής δημοσκοπήσεων Ν.Α. Σούμπλης (πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ), ο οποίος, στην ανάλυσή του, που ακο­λουθεί, επιχειρώντας μια «διόρθωση της αναγωγής επί της διευκρινισμέ­νης ψήφου», καταλήγει σε πολύ ενδι­αφέροντα συμπεράσματα. Ας τα πα­ρακολουθήσουμε.  
Διαρκής ανοδική τάση 
 Τελικό Συμπέρασμα 
Αν και μέχρι τώρα στην παράστα­ση νίκης εμφανίζεται στις δημοσκο­πήσεις ότι η Ν.Δ. προηγείται, ο ΣΥΡΙ­ΖΑ μπορεί να πάρει την πρώτη θέ­ση με ποσοστό 28% και πάνω, ενώ η Ν.Δ. θα κυμανθεί γύρω και κάτω του 27%. Με μεγαλύτερη πόλωση και συμμετοχή, η διαφορά θα αυξηθεί υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. 
Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να φτάσει τις 130 έδρες και, συμμαχώντας με τη ΔΗΜΑΡ και με την ανοχή ή στήριξη
των Ανεξάρτητων Ελλήνων, να πάρει τη δεδηλωμένη.
Για τα υπόλοιπα κόμματα έχου­με: 
♦ Το ΠΑΣΟΚ συμπιέζεται πλέον και από τη Ν.Δ. γιατί αρκετοί ψηφοφό­ροι του αντιλαμβάνονται ότι μόνο αν η Ν.Δ. έλθει πρώτο κόμμα μπορεί και το ΠΑΣΟΚ να συμμετάσχει σε κυβέρ­νηση. Αν κατακτήσει το ποσοστό της 6.5.2012, θα πρέπει να είναι ευχαρι­στημένο.
♦ Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες συμπιεζόμενοι από δύο πλευρές δείχνουν να ισορροπούν στο 7% (από 10,60%).
♦ Το ΚΚΕ, ύστερα από μία καθοδική πορεία, φαίνεται να ανακάμπτει σχε­τικά και να μπορεί να ισορροπήσει λί­γο κάτω από το 6% (από 8,45%).
♦  Η Δημ. Αριστερά μπορεί να εμ­φανίζει διαρροές προς τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εισπράττει και αυτή από τους Οικολόγους και άλλα αντιμνημονι-ακά κόμματα που δεν συγκέντρω­σαν το 3%. Μπορεί να ισορροπήσει στο ποσοστό της που κατέκτησε στις 6.5.2012 (6,17%).
♦  Η Χρυσή Αυγή διεμβολίζεται και από τα δύο πρώτα κόμματα, γιατί κα­τέστη πλέον φανερό ότι πρόσφατα πήρε και αντιμνημονιακές ψήφους, αλλά και ψήφους που ήθελαν να κα­ταδικάσουν γενικώς τα υπάρχοντα κόμματα. Η εθνικιστική της βάση αυ­ξήθηκε μεν, αλλά δεν μπορεί να συ­γκρατήσει τους υπόλοιπους. Θα ισορ­ροπήσει κάτω του 5% (από 6,97%).
♦ Ο ΛΑΟΣ έχασε την εθνικιστική του βάση και διεμβολίστηκε από τη Ν.Δ. Αναμένεται να ισορροπήσει κάτω από το 1,40% (από 2,90%).
♦  Οι Οικολόγοι Πράσινοι χάνουν ψήφους προς Ν.Δ., ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙ­ΖΑ. Αναμενόμενο ποσοστό κάτω από το μισό του 2,93% που κατέκτησαν πρόσφατα.
♦ Η Συμμαχία της Δημιουργίας Ξανά με τη Δράση φαίνεται τελικά να υποκύπτει στην πίεση της Ν.Δ. και να μη φθάνει το 3,00%.
♦  Τα λοιπά κόμματα συρρι­κνώνονται πολύ (τα νεοφιλε­λεύθερα και τα αντιμνημονι-ακά). Από 19% που είχαν συ­γκεντρώσει πρόσφατα όλα τα κόμματα που έμειναν εκτός Βου­λής, τώρα αναμένεται να κυμανθούν λίγο πάνω από το 7%.
Τέλος, αναδημοσιεύουμε μία ενδι­αφέρουσα έρευνα της MRB που δη μοσιεύτηκε στη «Real News » στις 27.5.2012 και στην οποία φαίνεται ότι η πλειονότητα των Ελλήνων δεν δέχεται την παραμονή στο ευρώ με την πλήρη εφαρμογή των όρων του μνημονίου (ποσοστά στο σύνολο και ανά κόμμα). Μπορεί δηλαδή οι Έλ­ληνες να θέλουν το ευρώ, αλλά δεν αντέχουν και το μνημόνιο.
Καλό θα είναι οι εταιρείες δημο­σκοπήσεων κατά τη λήψη των απα­ντήσεων των exit polls να θέσουν και αυτήν την ερώτηση, γιατί επ’ αυτού μπορεί να έχουμε και δημοψήφισμα.
topontiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...